Obec Rovensko
Rovensko

Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení "Vlčí doly" Zábřeh

     Myslivecké sdružení "Vlčí doly" Zábřeh má bohatou mnohaletou tradici. Již řadu let se toto sdružení dělí na čtyři samostatné úseky - Zábřeh, Rovensko, Postřelmůvek a Vyšehoří. Právo myslivosti v současné době vykonává 56 členů na téměř 2 200 hektarech pronajaté lesní i zemědělské půdy. V honitbě se vyskytuje v hojné míře zvěř srnčí, dále potom černá a velice zřídka i zvěř vysoká. Drobná zvěř je zastoupena v menší míře zajíci, do přírody je z vlastního chovu vypouštěna zvěř bažantí a kachny březňačky. Dravá zvěř zahrnuje v hojném počtu liščí populace, průběžně se zvyšují početní stavy jezevce lesního a v posledních letech je poměrně častý výskyt i psíků mývalovitých.

     Pro výkon myslivecké činnosti sdružení vybudovalo oplocenku s prostornou voliérou pro odchov bažantí zvěře v prostorách u "Hohnova kříže" v Zábřeze, dále kaskádu tří rybníčků včetně voliéry pro chov divokých kachen v lokalitě Postřelmůvek a zabezpečeno je i líhnutí bažantů a kachen ve vlastní moderní líhni.

     Kromě hlavní myslivecké činnosti zajišťuje sdružení i další kulturní i odborné akce - každoročně pořádání okresního přeboru ve střelbě z malorážky na kulové střelnici v Zábřehu, soutěž ve střelbě na asfaltové holuby a ze vzduchovky pro členy a rodinné příslušníky na brokové střelnici v Žadlovicích, organizace zkoušek v norování na umělé noře v Růžovém údolí, pořádání výcvikových dnů pro mladé psy a ost. Stěžejní akcí je však zajištění chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře v kulturním domě ve Vyšehoří, která má již tradičně vysokou odbornou, kulturní i společenskou úroveň.

     Co se týče odlovu, tak v roce 2010 bylo v honitbě mysliveckého sdružení uloveno ze spárkaté zvěře - 68 kusů srnčí zvěře (26 srnců, 22 srn a 20 srnčat) a 43 kusů černé zvěře (21 lončáků a 22 selat). Z drobné potom 272 bažantů, 163 kachen březňaček a 8 zajíců. Dravá zvěř byla zastoupena 23 liškami, 8 kunami, 2 jezevci lesními a 1 psíkem mývalovitým. Alarmující jsou bohužel stoupající počty zvěře uhynulé na silnicích.

     Ve vlastní líhni bylo v roce 2010 vylíhnuto 688 ks bažantích kuřat a 72 ks kachňat, z nichž část byla vypuštěna do volné přírody.Členové mysliveckého sdružení každoročně zajišťují dostatečné množství jadrného krmiva, které je zpracováváno do krmné směsi s přídavkem minerálií - toto je realizováno již pátým rokem, což se příznivě projevuje na tvorbě parožní hmoty zejména u srnců první věkové třídy (nejsou vzácností vidláci i šesteráci). Dobrý vliv na srnčí zvěř má i pravidelné přeléčování Cermixem.

     Členové sdružení vyvíjejí také značnou aktivitu v kynologické oblasti - k dispozici pro práci na poli, v lese, na vodě i v podzemí je v současné době 19 psů se získanou loveckou upotřebitelností (6 ohařů a 13 jedinců dalších plemen).

     Pro laickou veřejnost je nutno zdůraznit, že na prvním místě je u myslivců vždy péče o zvěř a přírodu, čemuž tito každoročně věnují stovky hodin ze svého volného času a teprve na samém konci tohoto řetězce, je vlastní odlov zvěře, který se řídí velice přísnými pravidly a který od lovců vyžaduje nemalé úsilí.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Dotace - Olomoucký kraj

Logo Olomoucký kraj
Olomoucký kraj   v roce 2023  poskytl dotaci  JSDH Rovensko na nákup věcného vybavení.
Název akce: pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Rovensko.

Dotace - ZŠ Rovensko

5.1a Energetické úspory v budově školy

5.1a Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

5.1b Energetické úspory v budově školy

5.1b Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

Logo Olomoucký kraj

Logo

Olomoucký kraj v roce 2020 poskytl dotaci Obci Rovensko na akci "Oprava komunikace u ZŠ a MŠ Rovensko" z dotačního titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce."

Bezpečné grilování

Partneři