Obec Rovensko
Rovensko

Hon 16.listopadu 2013

Hon 16.listopadu 2013

Nádherný víkend v MS „Vlčí doly“ Zábřeh

     Konečně se členové Mysliveckého sdružení „Vlčí doly“ Zábřeh dočkali zahájení sezony honů a to v sobotu 16. listopadu 2013, kdy byl pořádán první společný hon na černou, drobnou a dravou zvěř. Sobotní ráno bylo hned od počátku vyhříváno hřejivými slunečními paprsky, které nádherně dokreslovaly krásně vybarvenou okolní krajinu a byly předzvěstí teplého podzimního víkendu. Hned na začátku akce – na místě srazu -  k dobré náladě přispěla i vůně chutné moravské česnečky, kterou účastníci lovu konzumovali v době prezence a kontroly dokladů potřebných k výkonu práva myslivosti.

     Samotný hon zahájil předseda mysliveckého sdružení ing. Vladimír Diviš st., který přivítal všechny účastníky lovu, poděkoval jim za přijetí pozvání na tuto akci a popřál jim mnoho úspěchů a loveckých prožitků. Poté si vzal slovo myslivecký hospodář ing. Vladimír Diviš ml., který vysvětlil přesnou organizaci lovu, průběh jednotlivých lečí a zdůraznil také pravidla bezpečnosti při střelbě včetně zodpovědného chování lovců na přidělených stanovištích. Zároveň uložil střelcům používat vhodný typ střeliva na zvěř, která bude v jednotlivých lečích lovena.

     První kolo se konalo v lokalitě, kde se již po několik let vyskytovala a lovila černá zvěř. Bohužel, v letošním roce se divočáky ulovit nepodařilo, přestože zde byli viděni, ale výstřely střelců tentokráte cíl nenalezly. Útěchou bylo ulovení 1 lišky, což se zase nepodařilo v předešlém roce. Dále následovala hlavní leč v těsné blízkosti oplocenky, ve které byli loveni bažanti kohouti, perličky plus zajíc do tomboly. Bažanti perfektně létali a také střelecké schopnosti lovců se postupem času stále zlepšovaly, takže výlož před polední přestávkou byla velice slušná. Po doplnění potřebných kalorií formou uzených klobás a teplého čaje se pokračovalo v dalších třech lečích, které byly zaměřeny zejména na odlov bažantů v lesních porostech kolem oplocenky. I zde slovitelnost bažantů byla velice dobrá, ale černá nebyla nikde viděna. Až v poslední leči honci a zejména lovečtí psi na černou narazili ve vysokém travním porostu, odkud se ji podařilo vyhnat a 3 lovci byli úspěšní.

     Slavnostní myslivecké fanfáry na lesnice a borlice důstojně dotvářely nádhernou atmosféru celého dne. Vedle zkušených trubačů vystupoval i devítiletý Vojta Diviš, za což sklidil od přítomných velikou pochvalu. Na závěrečném výřadu při světle zapálených loučí mohli přítomni shlédnout výsledek celodenní námahy – 3 ks černé zvěře, 1 lišku, 1 zajíce, 4 perličky a 87 ks bažantí zvěře. V průběhu výřadu vyla vzdána poslední pocta ulovené zvěři, předány úlomky šťastným lovcům černé a dravé zvěře – vše v plném souladu s mysliveckými tradicemi.

     A potom již následoval závěr celodenní akce ve stylově upravené restauraci v Rovensku, kde byl hon zakončen poslední lečí. Výborný srnčí guláš včetně zahnání celodenní žízně přispěly k dalšímu vylepšení již tak dobré nálady a poté následovala skutečně bohatá a velice pestrá myslivecká tombola, takže i řada nemyslivců si odnášela domů pěkný kousek zvěřiny.Dlouhou dobu si přítomní sdělovali myslivecké, lovecké i společenské zážitky z honu, ale i let již dávno minulých a vše v přátelském duchu probíhalo až do samotného závěru nádherně prožitého dne.

     Následující den - v neděli 17. Listopadu 2013 – byla realizována dohledávka rozlétané bažantí zvěře v okolí oplocenky a k překvapení všech účastníků se stejně jako v sobotu na výřadu objevilo 87 ks bažantí zvěře plus 6 perliček. Patron myslivců – sv, Hubert i bohyně lovu Diana byli tentokráte k účastníkům lovu v Mysliveckém sdružení „Vlčí doly“ Zábřeh opravdu štědří, za což jim byla věnována celá řada oslavných přípitků.

     K tomuto úspěšnému výsledku by nedošlo bez práce některých obětavých členů mysliveckého sdružení, kteří zajišťují líhnutí i vlastní odchov bažantí zvěře, perliček a krocanů. Od čtyř chovných hejnek z domácích voliér jsou sbírány snůšky vajec – což umožňuje i vypouštění do volné přírody a to je jistě záslužný čin, za který jim patří upřímné poděkování.

 

Text a snímky : ing. Rostislav Bezděk

                            789 01   Rovensko 204

Tel. : 777876502

                             e-mail: rostarb@seznam.cz

Datum vložení: 19. 11. 2013 8:29
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2020 11:50

Dotace - Olomoucký kraj

Logo Olomoucký kraj
Olomoucký kraj   v roce 2022  poskytl dotaci  JSDH Rovensko na nákup věcného vybavení.
Název akce: pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Rovensko.

Dotace - ZŠ Rovensko

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

5.1a Energetické úspory v budově školy

5.1a Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

5.1b Energetické úspory v budově školy

5.1b Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

Logo Olomoucký kraj

Logo

Olomoucký kraj v roce 2020 poskytl dotaci Obci Rovensko na akci "Oprava komunikace u ZŠ a MŠ Rovensko" z dotačního titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce."

Bezpečné grilování

Partneři