Obec Rovensko
Rovensko

Přehlídka loveckých trofejí únor 2017

Přehlídka loveckých trofejí únor 2017

Vydařená chovatelská přehlídka trofejí - oblast Zábřežska a Mohelnicka

 

      Traduje se již mnoho let, že v počátku nového roku organizuje z pověření Okresního mysliveckého spolku v Šumperku a příslušných orgánů místních samospráv Myslivecký spolek “Vlčí doly” Zábřeh chovatelskou přehlídku trofejí ulovené spárkaté a dravé zvěře v předchozím roce. Přehlídka je příležitostí představit myslivost v podobě tak, jak ji vnímá odborná myslivecká veřejnost a ukázkou, jak se ji snaží propojit s přírodou. Na přehlídce jsou představovány trofeje zvěře jako indikátor kvality současných populací zvěře i jako výsledek mysliveckého chovu. Myslivecká výstava je příležitostí k výměně zkušeností a informací o aktuálním dění v myslivosti. Je místem pro přátelské rozhovory, navázání a rozvíjení spolupráce, neboť zvěř nezná hranice a stejně tak nezná hranice přátelství a spolupráce příznivců cechu sv. Huberta.

     Stejně tak tomu bylo i ve víkendových dnech 25. a 26. února 2017 v Kulturním domě ve Vyšehoří v okrese Šumperk,kde během soboty a neděle mohli návštěvníci vidět na panelech trofeje zvěře srnčí, černé, dančí, jelena evropského a siky, ale i šelem - lišky, jezevce a psíka mývalovitého. Pro větší přehlednost byly trofeje rozděleny a označeny podle jednotlivých honiteb. Na čelním panelu byly umístěny nejsilnější trofeje všech zastoupených druhů zvěře ulovených v této oblasti v roce 2016, kde návštěvníci obdivovali zejména jejich sílu a kvalitu včetně medailových trofejí. Značnou pozornost vzbuzovaly kvalitou vystavených trofejí panely z oblasti chovu daňka skvrnitého - Klopinská.

     Celkem mohli účastníci přehlídky shlédnout 632 trofejí, z toho 343 srnců obecných, 200 prasat divokých, 31 daňků skvrnitých, 29 jelenů sika, 8 muflonů, 11 jelenů evropských, 5 lišek obecných, 2 jezevců lesních a 3 psíků mývalovitých. Hodnocení kvality jednotlivých trofejí prováděla v neveřejné části třináctičlenná  komise odborníků pro jednotlivé druhy zvěře v souladu s hodnotitelskými kritérii CIC. Výsledkem hodnocení bylo udělení  zelené značky za správně provedený odlov, modré značky za odlov provedený na rozhraní chovnosti, ale v 57 případech i červené barvy za nesprávně provedený odlov. Podíl ulovené zvěře před vrcholem kulminace trofejí je zarážející, je odrazem chovatelské nekázně a v důsledku nenahraditelným ochuzením genofondu populací. U nejsilnějších trofejí bylo provedeno bodové ohodnocení. Zlaté medaile byly přiděleny 4 daňkům skvrnitým, 1 muflonovi, 2 liškám obecným a 1 jezevci lesnímu; stříbrné medaile - 1 jelenovi sika, 1 daňku skvrnitému, 2 srncům obecným a 1 muflonovi; bronzové medaile - 5 jelenům sika, 1 daňkovi skvrnitému, 5 srncům obecným, 1 muflonovi, 2 prasatům divokým, 2 liškám obecným, 1 psíkovi mývalovitému a 1 jezevci lesnímu. Pro veřejnost byl, jako obvykle, zpracován přehledný katalog s konkrétním hodnocením všech vystavených trofejí.

     Celá akce byla provázena odbornými vystoupeními - zejména předsedy hodnotitelské komise ing. Vladimíra Diviše st., v jehož proslovu dominovala následující témata :

- zvěř je přírodním bohatstvím a ve specifické formě kulturně-přírodního dědictví       patří nám všem

- výstava trofejí představuje důležitý anatomický, morfologický, fyziologický, biologický i ekologický materiál o genetickém a zdravotním stavu zvěře a hlavně o myslivecké péči o zvěř

- česká myslivost není jen záliba v lovu, myslivost je životní styl, naplněný spoustou práce pro zvěř a její životní prostředí.

     Speciální přednášku pro adepty myslivosti včetně doložení praktickými ukázkami, přednesl myslivecký hospodář spolku “Vlčí doly” Zábřeh ing. Vladimír Diviš ml., kterému pozorně naslouchalo asi 20 uchazečů, kteří toto uvítali před blížícími se zavěrečnými zkouškami.

     Zpestřením výstavy trofejí bylo i opakované vystoupení manželů Zelových s troubením na lesní rohy. Tradiční byl i doprovodný prodej mysliveckého ošacení a doplňků, čehož využili nejen myslivci, ale i ostatní účastníci přehlídky. Zájem návštěvníků vzbudila i laserová střelba, kdy si mohli ověřit virtuální lov různých druhů zvěře.  Pro návštěvníky  bylo připraveno více jak 1200 porcí zvěřinových specialit, které byly hosty konzumovány nejen v jídelně v prostorách výstavy, ale odnášeli si je i v jídlonosičích domů.

     Tak jako se již stalo pravidlem i tato chovatelská přehlídka trofejí byla perfektně připravena a oslovila mysliveckou i laickou veřejnost. Byla také místem setkání přátel v zeleném se zajímavými diskuzemi o loveckých zážitcích, české myslivosti, ale také zdrojem poučení pro nemysliveckou veřejnost, o čemž svědčí i účast téměř tisícovky spokojených návštěvníků. Je nutné vyslovit upřímný dík pořadatelům z Mysliveckého spolku “Vlčí doly” Zábřeh za výbornou reprezentaci české myslivosti v regionu.

 

Text a snímky : ing Rostislav Bezděk, 78901 Rovensko 204,

                         tel.: +420777876502, e-mail: rostarb@seznam.cz

 

 

Datum vložení: 27. 2. 2017 11:06
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2017 11:09
Autor: Správce Webu

Organizace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8
1
9 10 11 12
13
1
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Mapový portál obce Rovensko

Mapový portál obce Rovensko

Mapový portál mikroregionu Zábřežsko

Rozklikávací rozpočet

Rozhlas v mobilu

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Dotace - Olomoucký kraj

Logo Olomoucký kraj
Olomoucký kraj   v roce 2023  poskytl dotaci  JSDH Rovensko na nákup věcného vybavení.
Název akce: pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Rovensko.

Dotace - ZŠ Rovensko

5.1a Energetické úspory v budově školy

5.1a Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

5.1b Energetické úspory v budově školy

5.1b Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

Logo Olomoucký kraj

Logo

Olomoucký kraj v roce 2020 poskytl dotaci Obci Rovensko na akci "Oprava komunikace u ZŠ a MŠ Rovensko" z dotačního titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce."

Bezpečné grilování

Partneři