Obec Rovensko
Rovensko

Přehlídka trofejí 2018

Chovatelská přehlídka trofejí ze Zábřežska a Mohelnicka na okrese Šumperk

  Krásná prosluněná mrazivá zimní rána s nádherným výhledem na Jeseníky s nejvyšší horou Praděd vítala o víkendu ve dnech 24. a 25. února 2018 účastníky chovatelské přehlídky trofejí spárkaté a dravé zvěře ulovené v průběhu předchozího roku.

     Pořadatelem byl Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Šumperku společně s příslušnými orgány státní správy. Hlavním posláním této přehlídky bylo zhodnotit kvalitu zvěře v jednotlivých honitbách a současně posoudit dodržování zásad průběrného odchovu jednotlivých druhů spárkaté zvěře s cílem dosahování kvalitních trofejí. Kolekce trofejí z jedné honitby dokládá úroveň mysliveckého hospodaření daného držitele či uživatele honitby. Zároveň je také vyjádřením vztahu mezi mysliveckou péčí o zvěř a vlivem změn okolní krajiny na zvěř, ale i o vztahu mezi početními stavy zvěře a úživností dané honitby.

     Vlastní realizací celé akce byl již tradičně pověřen myslivecký spolek „Vlčí doly“ Zábřeh, který celou akci uspořádal v kulturním domě v obci Vyšehoří. Po celý víkend tak mohli návštěvníci na speciálních panelech vidět trofeje zvěře srnčí, černé, dančí, mufloní, jelena evropského a siky, ale i šelem – lišky, jezevce lesního a psíka mývalovitého, které byly pro větší přehlednost rozděleny a označeny podle jednotlivých honiteb. Na čelním panelu byly umístěny nejsilnější trofeje zvěře ulovené v této oblasti v roce 2017. Značnou pozornost vzbuzoval kvalitou vystavených trofejí  panel z oblasti chovu daňka skvrnitého „Klopinská“, který v praxi plně potvrdil, že rozhodnutí vytvořit tuto dančí oblast bylo správné.

     Celkem mohli návštěvníci shlédnout 545 trofejí zvěře – 347 srnců obecných, 91 prasat divokých (vystavovány byly trofeje kusů starších 2 let), 40 daňků skvrnitých, 35 jelenů sika, 11 muflonů, 9 jelenů evropských, 5 lišek obecných 5 jezevců lesních a 2 psíků mývalovitých. Hodnocení trofejí prováděla v neveřejné části 11 členná komise odborníků pro jednotlivé druhy zvěře v souladu s hodnotitelskými metodami CIC. Výsledkem hodnocení bylo udělení zelené značky za správně provedený odlov, ale v 64 případech i červené barvy za nesprávně provedený odlov. Bohužel dochází k nárůstu odlovu zvěře před vrcholem kulminace trofejí, což je odrazem chovatelské nekázně a v důsledku nenahraditelným ochuzením genofondu populací. Nezodpovědným lovem by mohlo v poměrně krátké době dojít k poklesu kvality zvěře nad čím se je nutno vážně zamyslet a tyto negace odstranit. U nejsilnějších trofejí bylo provedeno bodové ohodnocení – zlaté medaile byly uděleny 2 daňkům skvrnitým, 1 jelenovi sika a 1 muflonovi, stříbrná medaile – 1 daňkovi skvrnitému, 2 jelenům sika, 1 muflonovi, 1 lišce obecné, 1 jezevci lesnímu a bronzové medaile – 2 daňkům skvrnitým, 5 srncům obecným, 1 muflonovi, 4 prasatům divokým, 2 liškám obecným, 2 jezevcům lesním a 1 psíku mývalovitému.

      V průběhu akce vystoupil také ing. Vladimír Diviš st. – člen hodnotitelské komise, který přítomné seznámil s významem přehlídky trofejí, úrovní vystavených trofejí, úrovní odlovu a způsobem hodnocení jednotlivých trofejí. Zdůraznil, že trofej je nutno považovat za jeden z nejzákladnějších znaků, který z pohledu možnosti dlouhodobě uchovávaných anatomických, morfologických, genetických, fyziologických a ekologických charakteristik splňuje požadavky nejen na myslivecké, ale obecně i na zoologické vyhodnocování. I odpůrci kultu trofeje dnes musí objektivně připustit, že bez historických sbírek trofejí ulovené zvěře, umístěných většinou na hradech a zámcích nebo v muzeích, by bylo takřka nemožné vytvořit si představu, jak vypadali jedinci mnohých živočišných druhů před několika staletími a jaký byl jejich vývoj v návaznosti na změny přírody, které přinesl svojí rozpínavostí člověk. Dále je nutné chovat k prostředí přiměřené stavy  spárkaté zvěře ve správném poměru pohlaví a zastoupení zvěře dle věkových tříd. To platilo mimo jiné zejména i pro černou zvěř. Protože se toto opatření nedodržovalo, došlo v chovu černé zvěře ke skutečnostem, které v současné době jsou řešeny jako celorepublikový problém.

     Ing. Vladimír Diviš ml. uspořádal přednášku spojenou s proškolením adeptů myslivosti, kteří se tak v praxi mohli seznámit se způsobem hodnocení trofejí jednotlivých druhů spárkaté a dravé zvěře. Pořadatelé výstavy také s radostí přivítali členy kroužku myslivosti při DDM Krasohled v Zábřehu na Moravě pod vedením ing. Marie Palíkové, pro které byla výstava trofejí s odborným výkladem pana Ladislava Tomáška velkým nevšedním zážitkem.

     Tradičním zpestřením výstavy byl i prodej mysliveckých oděvů a doplňků, loveckých a kynologických potřeb, zbraní a optiky, čehož využívali nejen myslivci, ale i běžní návštěvníci. Celá řada pochvalných výroků zazněla i na výbornou kvalitu myslivecké kuchyně, která nabízela myslivecký guláš, pečeni z divočáka se zelím a knedlíkem, kančí řízek s bramborovým salátem, ale i tradiční svíčkovou s knedlíkem, šlehačkou a brusinkami. Pro návštěvníky bylo připraveno asi 1 700 porcí zvěřinových specialit, které byly hosty konzumovány nejen v prostorách výstavy, ale v kastrůlcích a jídlonosičích byly odnášeny i do jejich domácností.

     Celá akce byla již tradičně připravena s velkou pečlivostí a oslovila mysliveckou i laickou veřejnost. Myslivci na Zábřežsku opět ukázali, že jsou schopni zorganizovat zajímavou akci, seznamující širokou veřejnost s vysoce odbornou činností myslivců, o čemž svědčí i vysoká návštěvnost téměř tisícovky spokojených účastníků. Všichni pořadatelé si zaslouží za uspořádání chovatelské přehlídky trofejí v bezchybném provedení veliký dík, společně s přáním dalších úspěchů v jejich pro společnost prospěšné činnosti.

 

 

Text a snímky : Ing. Rostislav Bezděk, 78901 Rovensko 204, e-mail: rostarb@seznam.cz,

                                                                                                           tel.: 777876502

Datum vložení: 26. 2. 2018 11:52
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2020 11:53
Autor: Správce Webu

Dotace - Olomoucký kraj

Logo Olomoucký kraj
Olomoucký kraj   v roce 2022  poskytl dotaci  JSDH Rovensko na nákup věcného vybavení.
Název akce: pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Rovensko.

Dotace - ZŠ Rovensko

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

5.1a Energetické úspory v budově školy

5.1a Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

5.1b Energetické úspory v budově školy

5.1b Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

Logo Olomoucký kraj

Logo

Olomoucký kraj v roce 2020 poskytl dotaci Obci Rovensko na akci "Oprava komunikace u ZŠ a MŠ Rovensko" z dotačního titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce."

Bezpečné grilování

Partneři