Obec Rovensko
Rovensko

Hon Vyšehoří 24.11.2012

Hon Vyšehoří 24.11.2012

REKORDNÍ VÝŘAD A SLAVNOSTNÍ PASOVACÍ AKT

      Stalo se již tradicí, že poslední listopadovou sobotu pořádá myslivecké sdružení „Vlčí doly“ Zábřeh na úseku Postřelmůvek-Vyšehoří v okrese Šumperk hon na černou a dravou zvěř. A nejinak tomu bylo i dne 24. listopadu 2012, kdy lovecké fanfáry trubačů manželů Zelových přivítaly asi stovku myslivců a honců, doprovázených lovecky upotřebitelnými psy. Zatažená obloha sice vzbuzovala vrásky na čele organizátorů, ale nicméně to nepokazilo dobrou náladu všech přítomných, poněvadž oblast lovu byla řádně obeznána a byl potvrzen výskyt černé zvěře v této lokalitě.

     Po přivítání účastníků honu seznámil myslivecký hospodář ing. Diviš Vladimír ml. přítomné s vlastní organizací lovu, průběhem lečí a jakou zvěř je možno lovit. Neopomněl ani na bezpečnost zacházení se zbraní v náročném terénu a zákaz požívání alkoholických nápojů v průběhu celého honu. Po poradě bylo rozhodnuto, že budou realizovány pouze dvě velké leče, aby nedošlo k nenadálému odchodu prasat např. při výstřelu na lišku, jak se v minulosti někdy stávalo. Toto vyžadovalo naprostou disciplínu při zastupování, ale také při pobytu na stanovišti, kde střelci strávili více jak dvě hodiny času. Ukázněnost lovců se však vyplatila. Přestože se černá zvěř držela na místě pobytu do poslední chvíle – nakonec se honcům a loveckým psům ji podařilo zvednout a začaly padat první rány. Po linii střelců se nesly informace – již jich je 7, 8, 9, …., 12, … - nakonec v první leči bylo uloveno 14 kusů černé zvěře a dva zajíci (loveni pouze do tomboly a na pasovací akt). Domácí i hosté byli velice udiveni tak vysokým počtem ulovené černé zvěře a stále ještě nevěřícně zírali na výlož.  Ale všechno do sebe pěkně zapadalo – optimální velikost leče, dostatečný počet střelců (mimochodem výborných), dobrá práce honců a psů a obeznaná zvěř zůstala v leči. Po asi hodinové přestávce na svačinu byla zastoupena druhá leč, ve které se rovněž černá zvěř vyskytovala a bylo v ní uloveno 1 sele a psy byla zadávena toulavá kočka. Poté se všichni účastníci lovu přesunuli na místo slavnostního výřadu, kde za zvuků Halali a ve světle zapálených loučí byla vzdána čest ulovené zvěři, předány úlomky úspěšným lovcům a ze strany mysliveckého hospodáře vysloveno poděkování všem účastníkům za bezvadné chování a aktivitu v průběhu celého lovu. Celkem bylo uloveno 15 kusů černé zvěře – 4 lončáci a 11 selat, 2 zajíci a 1 kočka. Je nutno podotknout, že do tohoto dne bylo v mysliveckém sdružení „Vlčí doly Zábřeh“ uloveno při jednom honu nejvíce 8 ks černé zvěře,

čili tento výřad byl skutečně rekordní.

     Po velice úspěšném lovu následovala poslední leč ve společenském domě v Postřelmůvku, kde po výborném srnčím guláši a doplnění potřebných tekutin proběhl slavnostní pasovací akt slečny Ivety Krušové. Tohoto aktu se ujal předseda mysliveckého sdružení ing. Diviš Vladimír st., který již patří mezi starší a zkušené myslivce a tudíž má na tuto činnost morální i odborné oprávnění. Jeho projev byl poučný pro všechny přítomné, ale také optimálně vyvážený – vycházel ze starých dobrých mysliveckých tradic, ale zároveň také obsahoval i aktuální problémy stávající české myslivosti. Zaujalo i jím přednesené „desatero rad“, které bylo v praxi skutečným návodem pro začínající myslivkyni jak se stát dobrým a prospěšným myslivcem, ale zároveň i prospěšné pro osvěžení paměti i starších členů sdružení. Samozřejmostí bylo využití loveckého tesáku, lesních rohů i palné zbraně při samotném aktu, včetně předání závěrečného vysvědčení a pasovacího listu slečně Ivetě Krušové. V samotném závěru pasovacího ceremoniálu definitivně propustil adeptku myslivosti z učení a předal jí zajíce uloveného na tomto honu. Slavnostní fanfáry na lesní rohy důstojně uzavřely tento mimořádně vydařený akt. Poté následovala vřelá blahopřání nové myslivkyni včetně přípitku tradičním truňkem – slivovicí.

     Ke skvělé náladě přispěla také bohatá myslivecká tombola, jakož i barvité líčení zážitků z dnešního lovu, kdy každý se všem přítomným snažil vyjádřit svoje nezapomenutelné pocity a samozřejmě došlo i na mysliveckou latinu. Vše bylo prokládáno i přípitky na dostatečnou přízeň sv. Huberta i sv. Diany. Ani únava z náročného dne nezabránila tomu, aby účastníci lovu poseděli v příjemné společnosti až do pozdních nočních hodin.

  

Text a snímky : Ing. Rostislav Bezděk

                            78901 Rovensko 204

                            tel.: 777876502

                            e-mail: rostarb@seznam.cz

Datum vložení: 26. 11. 2012 10:42
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2020 11:49

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Dotace - Olomoucký kraj

Logo Olomoucký kraj
Olomoucký kraj   v roce 2023  poskytl dotaci  JSDH Rovensko na nákup věcného vybavení.
Název akce: pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Rovensko.

Dotace - ZŠ Rovensko

5.1a Energetické úspory v budově školy

5.1a Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

5.1b Energetické úspory v budově školy

5.1b Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

Logo Olomoucký kraj

Logo

Olomoucký kraj v roce 2020 poskytl dotaci Obci Rovensko na akci "Oprava komunikace u ZŠ a MŠ Rovensko" z dotačního titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce."

Bezpečné grilování

Partneři