Obec Rovensko
Rovensko

Knihovna v obci

Knihovna v obci

Knihovna  Rovensko
 
Knihovnice:  Božena Sojáková, Rovensko č.p. 219
 
Provozní doba -  každou středu v době od 14.00 hod. - 17.00 hod.
Čtenářský poplatek  0,- Kč
Během letních prázdnin je knihovna uzavřena.
Internet pro veřejnost zdarma  v úřední hodiny na OÚ  Rovensko.
 
 
                 
Máme každoročně registrováno asi padesát čtenářů, knihy půjčujeme bez poplatku.
K dispozici jeden počítač s bezplatným připojením na internet.
Pořádáme besedy pro děti z MŠ a ZŠ Rovensko. Pro malé čtenáře je každý
měsíc připravena poznávací soutěž a losovaný vítěz je odměněn.
 
Každý rok se zapojujeme do celostátní akce "Noc s Andersenem."
Zúčastňuje se asi 20 – 25 dětí, čteme si pohádky, příběhy, plníme různé úkoly a soutěže.
Zveme si starší kamarády, kteří přijdou se svojí oblíbenou knihou a něco nám
z ní přečtou. Ke spánku se ukládáme do zasedací místnosti OÚ vždy nad ránem
a ne na dlouho.  
Fotodokumentace je k nahlédnutí ve fotogalerii.
 
 
 
Chtěla bych touto cestou pozvat všechny „čtivé“ občany naší vesnice do
knihovny, která se nachází v budově OÚ Rovensko.
                                                                                   
 B.Sojáková
 knihovnice
 

 

   *************************************************************************************                                                                   

 

 

Zpráva z činnosti roku 2012

Od září půjčujeme knihy přes počítačový program. Letos děti ZŠ při návštěvě knihovny přišly v den voleb, vystavily  si občanský průkaz a voličský průkaz a vyzkoušely si volit.

Tradiční Noc s Andersenem proběhla v měsíci dubnu a zúčastnilo se 16 dětí a 4 dospělí. Sešli jsme se v pátek v 18.00 hod. Čteme různé knihy, hrajeme soutěživé hry a nocujeme v zasedací místnosti na obecním úřadu. Konec je v sobotu v 10.00 hod.

Zpráva z činnosti roku 2013

V tomto roce navštívilo knihovnu celkem 410 čtenářů a vypůjčili si 2123 knih. V měsíci dubnu navštívily knihovnu děti ze ZŠ a MŠ  se svými učitelkami. Děti se opět zúčastnily  celostátní akce

„Noc s Andersenem.“

 

Zpráva z činnosti roku 2014

V letošním roce přibylo několik nových čtenářů. Zavedli jsme novou službu  pro starší občany, kterým nosíme knihy domů. Každý měsíc máme soutěž pro malé děti v poznávání různých rostlin, zvířat a pohádkových bytostí. Vylosovaný vítěz obdrží  malou sladkou odměnu. Na tradiční „Noc s Andersenem“ přišlo  18 dětí a 6 dospělých.

 

Zpráva z činnosti roku 2015

Letos máme provoz knihovny spojen se stavebními pracemi na budově obecního úřadu. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme byli nuceni zrušit „Noc s Andersenem.“  Letos poprvé proběhlo pasování první třídy na čtenáře. Přišlo 16 dětí s paní učitelkou a půjčily si své první knihy. Na podzim se zapojujeme do celostátní akce  „Město čte knihu.“  Dědečkové a babičky přišli dětem ze ZŠ a MŠ přečíst do knihovny své oblíbené knihy, které četli, když byli oni dětmi.

 

Zpráva z činnosti roku 2016

Knihy se v knihovně půjčují pořád ve stejném čase a to každou středu od 14.00 do 17.00 hod. Ve spolupráci s obecním úřadem jsme doplnili knihy, které děti potřebují  jako povinnou četbu do školy.

Děti z MŠ navštěvovali pravidelně knihovnu, kde jim paní knihovnice vyprávěla o různých tradicích  konaných v obci. Děti dostaly občerstvení a diskutovaly o  svých zážitcích z vánoc, velikonoc a dalších svátků. Opět byli prvňáčci pasováni na čtenáře a dostali přihlášku do knihovny.

 

Zpráva z činnosti roku 2017

Letos nám přibylo dalších 5 čtenářů z řad dětí. Obecně se čte málo, chybí nám střední generace čtenářů.  Na návštěvu dětí ZŠ a MŠ jsme přichystali nástěnku s fotkami, které srovnávají minulost obce ze současností.

 

Zpráva z činnosti roku 2018

Obnovili jsme „Noc s Andersenem,“ které se zúčastnilo celkem 18 dětí a 5 dospělých. Byla pro děti přichystána soutěž, jejímž tématem byla historie Rovenska. Bylo přichystáno 30 otázek, kdy soutěžící za správnou odpověď  obdrželi písmenko do tajenky. Ze všech dětí se podařilo tajenku vyluštit pouze Kláře Indrové, která získala poukaz na bazén v hodnotě 300,- Kč.

Zpráva z činnosti roku 2019

NOC S ANDERSENEM  

Scházíme se v pátek 29.3. v 17 hodin. Letos přišlo 18 dětí ve věku 5 - 9 let a 6 dospělých. Vybrali jsme knížku K. Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce.“

 

Začínáme pohádkou „Jak si pejsek roztrhal kalhoty.“

Děti mají vystřižené kalhoty z tvrdého papíru a mají za úkol zašít díru, kterou si pejsek udělal.

Potom máme na hřišti připravenou pohádku „Jak pekli dort.“ Za různé úkoly získáváme suroviny, ze kterých nám potom Hela W. upeče buchtu.

Po přestávce na večeři, kterou si přinášíme z domova je tu další pohádka.

Přišla opravdová kočička s pejskem ( Venďa s kamarádem ) a se všemi dětmi vytírají podlahu v

zasedací místnosti na OÚ. Protože se všichni umazali, musí se navzájem vydrhnout na valše ve škopíku. A to jsou zase mokří, tak se pověsí na tyč a suší na sluníčku. Tahle pohádka se asi líbila nejvíce.

Kolem deváté hodiny se ukládáme ke spánku, ale trvá ještě asi dvě hodiny než usnou a ráno kolem šesté jsou zase na nohou. To už přijíždí teta Boženka z pekárny a na snídani máme rohlík s nutelou.

Malí nocležníci si jdou něco zahrát na hřiště a větší zatím stihnout uklidit.

Při čekání na rodiče ještě stihneme poslat dopisy do MŠ a ZŠ, kde každý namaluje obrázek z nocování v knihovně.

Poslední dítě odchází v sobotu 9,45 hod.

   

Zpráva činnosti roku 2020

 

Máme tu hodnocení velice zvláštního roku, který byl ovlivněn

celostátní nákazou Covidu 19.

V březnu přicházejí do knihovny děti MŠ a ZŠ se svými pedagogy.

Připravujeme se na Noc s Andersenem, ale přichází pandemie, ale

veškeré akce a scházení se více lidí je zakázáno. Toto trvá až do května, kdy se situace trochu uvolní. Chodíme s rouškami, používáme

desinfekci a vrácené knihy musí do týdenní karantény než si je mohou

vypůjčit noví čtenáři. Noc s Andersenem, která byla odložena na říjen

je pro letošek definitivně zrušena.

Počty nakažených narůstají a týden před vánocemi přichází opět uzavření knihoven. Tak snad se ve zdraví potkáme v příštím roce.      

 

                            

                           

 
 
Datum vložení: 30. 9. 2011 9:55
Datum poslední aktualizace: 23. 2. 2022 14:48

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Dotace - Olomoucký kraj

Logo Olomoucký kraj
Olomoucký kraj   v roce 2023  poskytl dotaci  JSDH Rovensko na nákup věcného vybavení.
Název akce: pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Rovensko.

Dotace - ZŠ Rovensko

5.1a Energetické úspory v budově školy

5.1a Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

5.1b Energetické úspory v budově školy

5.1b Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

Logo Olomoucký kraj

Logo

Olomoucký kraj v roce 2020 poskytl dotaci Obci Rovensko na akci "Oprava komunikace u ZŠ a MŠ Rovensko" z dotačního titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce."

Bezpečné grilování

Partneři