Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Východ a západ slunce

Slunce vychází:05:31

Slunce zapadá:20:24

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 98
TÝDEN: 774
CELKEM: 607401

Přístavba ZŠ RovenskoPublicita Přístavba ZŠ Rovensko

Mapový portál Mikroregionu Zábřežsko

Mapový portál

 

************************************

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj   v roce 2019  poskytl dotaci  JSDH Rovensko na nákup věcného vybavení .

Název akce:  pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Rovensko zřízené obcí Rovensko.

************************************

 

Logo

Olomoucký kraj   v roce 2020  poskytl dotaci  JSDH Rovensko na nákup věcného vybavení .

Název akce:  pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Rovensko zřízené obcí Rovensko.

***********

Olomoucký kraj v roce 2020 poskytl dotaci Obci Rovensko na akci "Oprava komunikace u ZŠ a MŠ Rovensko" z dotačního titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce."

Bílá stopa

Město Zábřeh

Stavební úpravy objektu č.p. 178 v Rovensku pro účely sociálního bydlení

Sociální byty

   Mikroregion Zábřežsko
Eko

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Chovatelská přehlídka trofejí ze Zábřežska a Mohelnicka na okrese Šumperk

     Krásná prosluněná mrazivá zimní rána s nádherným výhledem na Jeseníky s nejvyšší horou Praděd vítala o víkendu ve dnech 24. a 25. února 2018 účastníky chovatelské přehlídky trofejí spárkaté a dravé zvěře ulovené v průběhu předchozího roku.

     Pořadatelem byl Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Šumperku společně s příslušnými orgány státní správy. Hlavním posláním této přehlídky bylo zhodnotit kvalitu zvěře v jednotlivých honitbách a současně posoudit dodržování zásad průběrného odchovu jednotlivých druhů spárkaté zvěře s cílem dosahování kvalitních trofejí. Kolekce trofejí z jedné honitby dokládá úroveň mysliveckého hospodaření daného držitele či uživatele honitby. Zároveň je také vyjádřením vztahu mezi mysliveckou péčí o zvěř a vlivem změn okolní krajiny na zvěř, ale i o vztahu mezi početními stavy zvěře a úživností dané honitby.

     Vlastní realizací celé akce byl již tradičně pověřen myslivecký spolek „Vlčí doly“ Zábřeh, který celou akci uspořádal v kulturním domě v obci Vyšehoří. Po celý víkend tak mohli návštěvníci na speciálních panelech vidět trofeje zvěře srnčí, černé, dančí, mufloní, jelena evropského a siky, ale i šelem – lišky, jezevce lesního a psíka mývalovitého, které byly pro větší přehlednost rozděleny a označeny podle jednotlivých honiteb. Na čelním panelu byly umístěny nejsilnější trofeje zvěře ulovené v této oblasti v roce 2017. Značnou pozornost vzbuzoval kvalitou vystavených trofejí  panel z oblasti chovu daňka skvrnitého „Klopinská“, který v praxi plně potvrdil, že rozhodnutí vytvořit tuto dančí oblast bylo správné.

     Celkem mohli návštěvníci shlédnout 545 trofejí zvěře – 347 srnců obecných, 91 prasat divokých (vystavovány byly trofeje kusů starších 2 let), 40 daňků skvrnitých, 35 jelenů sika, 11 muflonů, 9 jelenů evropských, 5 lišek obecných 5 jezevců lesních a 2 psíků mývalovitých. Hodnocení trofejí prováděla v neveřejné části 11 členná komise odborníků pro jednotlivé druhy zvěře v souladu s hodnotitelskými metodami CIC. Výsledkem hodnocení bylo udělení zelené značky za správně provedený odlov, ale v 64 případech i červené barvy za nesprávně provedený odlov. Bohužel dochází k nárůstu odlovu zvěře před vrcholem kulminace trofejí, což je odrazem chovatelské nekázně a v důsledku nenahraditelným ochuzením genofondu populací. Nezodpovědným lovem by mohlo v poměrně krátké době dojít k poklesu kvality zvěře nad čím se je nutno vážně zamyslet a tyto negace odstranit. U nejsilnějších trofejí bylo provedeno bodové ohodnocení – zlaté medaile byly uděleny 2 daňkům skvrnitým, 1 jelenovi sika a 1 muflonovi, stříbrná medaile – 1 daňkovi skvrnitému, 2 jelenům sika, 1 muflonovi, 1 lišce obecné, 1 jezevci lesnímu a bronzové medaile – 2 daňkům skvrnitým, 5 srncům obecným, 1 muflonovi, 4 prasatům divokým, 2 liškám obecným, 2 jezevcům lesním a 1 psíku mývalovitému.

      V průběhu akce vystoupil také ing. Vladimír Diviš st. – člen hodnotitelské komise, který přítomné seznámil s významem přehlídky trofejí, úrovní vystavených trofejí, úrovní odlovu a způsobem hodnocení jednotlivých trofejí. Zdůraznil, že trofej je nutno považovat za jeden z nejzákladnějších znaků, který z pohledu možnosti dlouhodobě uchovávaných anatomických, morfologických, genetických, fyziologických a ekologických charakteristik splňuje požadavky nejen na myslivecké, ale obecně i na zoologické vyhodnocování. I odpůrci kultu trofeje dnes musí objektivně připustit, že bez historických sbírek trofejí ulovené zvěře, umístěných většinou na hradech a zámcích nebo v muzeích, by bylo takřka nemožné vytvořit si představu, jak vypadali jedinci mnohých živočišných druhů před několika staletími a jaký byl jejich vývoj v návaznosti na změny přírody, které přinesl svojí rozpínavostí člověk. Dále je nutné chovat k prostředí přiměřené stavy  spárkaté zvěře ve správném poměru pohlaví a zastoupení zvěře dle věkových tříd. To platilo mimo jiné zejména i pro černou zvěř. Protože se toto opatření nedodržovalo, došlo v chovu černé zvěře ke skutečnostem, které v současné době jsou řešeny jako celorepublikový problém.

     Ing. Vladimír Diviš ml. uspořádal přednášku spojenou s proškolením adeptů myslivosti, kteří se tak v praxi mohli seznámit se způsobem hodnocení trofejí jednotlivých druhů spárkaté a dravé zvěře. Pořadatelé výstavy také s radostí přivítali členy kroužku myslivosti při DDM Krasohled v Zábřehu na Moravě pod vedením ing. Marie Palíkové, pro které byla výstava trofejí s odborným výkladem pana Ladislava Tomáška velkým nevšedním zážitkem.

     Tradičním zpestřením výstavy byl i prodej mysliveckých oděvů a doplňků, loveckých a kynologických potřeb, zbraní a optiky, čehož využívali nejen myslivci, ale i běžní návštěvníci. Celá řada pochvalných výroků zazněla i na výbornou kvalitu myslivecké kuchyně, která nabízela myslivecký guláš, pečeni z divočáka se zelím a knedlíkem, kančí řízek s bramborovým salátem, ale i tradiční svíčkovou s knedlíkem, šlehačkou a brusinkami. Pro návštěvníky bylo připraveno asi 1 700 porcí zvěřinových specialit, které byly hosty konzumovány nejen v prostorách výstavy, ale v kastrůlcích a jídlonosičích byly odnášeny i do jejich domácností.

     Celá akce byla již tradičně připravena s velkou pečlivostí a oslovila mysliveckou i laickou veřejnost. Myslivci na Zábřežsku opět ukázali, že jsou schopni zorganizovat zajímavou akci, seznamující širokou veřejnost s vysoce odbornou činností myslivců, o čemž svědčí i vysoká návštěvnost téměř tisícovky spokojených účastníků. Všichni pořadatelé si zaslouží za uspořádání chovatelské přehlídky trofejí v bezchybném provedení veliký dík, společně s přáním dalších úspěchů v jejich pro společnost prospěšné činnosti.

 

 

Text a snímky : Ing. Rostislav Bezděk, 78901 Rovensko 204, e-mail: rostarb@seznam.cz,

                                                                                                           tel.: 777876502

Fotogalerie