Rovensko - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení "Vlčí doly" Zábřeh

     Myslivecké sdružení "Vlčí doly" Zábřeh má bohatou mnohaletou tradici. Již řadu let se toto sdružení dělí na čtyři samostatné úseky - Zábřeh, Rovensko, Postřelmůvek a Vyšehoří. Právo myslivosti v současné době vykonává 56 členů na téměř 2 200 hektarech pronajaté lesní i zemědělské půdy. V honitbě se vyskytuje v hojné míře zvěř srnčí, dále potom černá a velice zřídka i zvěř vysoká. Drobná zvěř je zastoupena v menší míře zajíci, do přírody je z vlastního chovu vypouštěna zvěř bažantí a kachny březňačky. Dravá zvěř zahrnuje v hojném počtu liščí populace, průběžně se zvyšují početní stavy jezevce lesního a v posledních letech je poměrně častý výskyt i psíků mývalovitých.

     Pro výkon myslivecké činnosti sdružení vybudovalo oplocenku s prostornou voliérou pro odchov bažantí zvěře v prostorách u "Hohnova kříže" v Zábřeze, dále kaskádu tří rybníčků včetně voliéry pro chov divokých kachen v lokalitě Postřelmůvek a zabezpečeno je i líhnutí bažantů a kachen ve vlastní moderní líhni.

     Kromě hlavní myslivecké činnosti zajišťuje sdružení i další kulturní i odborné akce - každoročně pořádání okresního přeboru ve střelbě z malorážky na kulové střelnici v Zábřehu, soutěž ve střelbě na asfaltové holuby a ze vzduchovky pro členy a rodinné příslušníky na brokové střelnici v Žadlovicích, organizace zkoušek v norování na umělé noře v Růžovém údolí, pořádání výcvikových dnů pro mladé psy a ost. Stěžejní akcí je však zajištění chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře v kulturním domě ve Vyšehoří, která má již tradičně vysokou odbornou, kulturní i společenskou úroveň.

     Co se týče odlovu, tak v roce 2010 bylo v honitbě mysliveckého sdružení uloveno ze spárkaté zvěře - 68 kusů srnčí zvěře (26 srnců, 22 srn a 20 srnčat) a 43 kusů černé zvěře (21 lončáků a 22 selat). Z drobné potom 272 bažantů, 163 kachen březňaček a 8 zajíců. Dravá zvěř byla zastoupena 23 liškami, 8 kunami, 2 jezevci lesními a 1 psíkem mývalovitým. Alarmující jsou bohužel stoupající počty zvěře uhynulé na silnicích.

     Ve vlastní líhni bylo v roce 2010 vylíhnuto 688 ks bažantích kuřat a 72 ks kachňat, z nichž část byla vypuštěna do volné přírody.Členové mysliveckého sdružení každoročně zajišťují dostatečné množství jadrného krmiva, které je zpracováváno do krmné směsi s přídavkem minerálií - toto je realizováno již pátým rokem, což se příznivě projevuje na tvorbě parožní hmoty zejména u srnců první věkové třídy (nejsou vzácností vidláci i šesteráci). Dobrý vliv na srnčí zvěř má i pravidelné přeléčování Cermixem.

     Členové sdružení vyvíjejí také značnou aktivitu v kynologické oblasti - k dispozici pro práci na poli, v lese, na vodě i v podzemí je v současné době 19 psů se získanou loveckou upotřebitelností (6 ohařů a 13 jedinců dalších plemen).

     Pro laickou veřejnost je nutno zdůraznit, že na prvním místě je u myslivců vždy péče o zvěř a přírodu, čemuž tito každoročně věnují stovky hodin ze svého volného času a teprve na samém konci tohoto řetězce, je vlastní odlov zvěře, který se řídí velice přísnými pravidly a který od lovců vyžaduje nemalé úsilí.